Materská škola
Sobotište 10,
906 05 Sobotište

[email protected] 
+421 34/628 21 09

Riaditeľka: Jana Londáková

Hlasové menu (stlačte číslo):

  • 1 – veľká trieda
  • 2 – malá trieda
  • 3 – jedáleň
PREVÁDZKOVATEĽ

Obec Sobotište
Sobotište 11,
906 05 Sobotište

[email protected] 
+421 34/628 21 02

IČO: 00310018
DIČ: 2021086881

Príspevok od rodičov (školné)

Suma: 15 €
IBAN: SK25 0200 0000 0000 0122 2182
BIC: SUBASKBX – VÚB banka