Povinné predprimárne vzdelávanie

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania: – Predprimárne vzdelávanie je od 1.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu  …