Vitajte v školskom roku 2021/2022

Nástup detí v novom školskom roku je 02. 09. 2021 – štvrtok. Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom, poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií. Deti prichádzajú do materskej školy od 630 hod do 750 hod. O 8:00 hod sa MŠ zamyká. Odchádzajú zvyčajne od …

Povinné predprimárne vzdelávanie

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania: – Predprimárne vzdelávanie je od 1.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu  …