Rozdelenie tried

  • malá trieda a šatňa sa nachádzajú v nových prerobených priestoroch,
  • stredná a veľká trieda sú na poschodí (ako boli aj predtým),
  • šatňa detí veľkej triedy je v priestore bývalej jedálne.