Vitajte v školskom roku 2021/2022

Nástup detí v novom školskom roku je 02. 09. 2021 – štvrtok. Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom, poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií. Deti prichádzajú do materskej školy od 630 hod do 750 hod. O 8:00 hod sa MŠ zamyká. Odchádzajú zvyčajne od …